Цената на газа в Русия

По-долу е преведена статия от официалния руски уебсайт на ООО „Газпром Межрегионгаз“. От тази статия ще разберете колко плащат месечно руснаците за газта, която използват. Цената, която е дадена в статията, трябва да бъде възприета като средностатистическа, тъй като конкретната цена зависи от региона, в който живеят потребителите, но като цяло разликите са малки. Средно един човек, който обитава апартамент, и има газова печка, плаща 60 рубли месечно.

Бройте парите!

Според новите промени в законодателството инсталирането на газомер (отчитащо устройство за потреблението на газ) е задължително за помещения с разход на газ повече от 2 кубични метра за един час.

Цената на газа в Русия

В съответствие с изменението на закона „За енергоспестяването и подобряването на енергийната ефективност“ на Руската федерация, изискването за задължително измерване на консумирания газ с помощта на газомери се прилага за абонати, използващи оборудване с мощност над 2 кубически метра за 1 час. Средната консумация на природен газ от 1,2 до 1,8 кубически метра на час се постига, ако се използва само газова печка.

Печеливша аритметика

Газта за готвене и затопляне на водата се заплаща в размер на 5,39 рубли за 1 кубичен метър. При наличие на отоплителен котел, цената за 1 кубичен метър газ ще бъде 5,36 рубли. При използване само на газова печка и без измервателен уред, тарифата на човек е 53,90 рубли за 1 месец. Ако е инсталиран отоплителен котел, колона и газова печка, тогава сумата се увеличава до 160, 80 рубли на месец. При наличие на колона и газова печка сумата за плащане достига до 161, 70 рубли на месец.

Нека да разгледаме каква е ситуацията при едно средностатистическо семейство, състоящо се от 4 души, в чиято къща са инсталирани газова печка и колона. На всеки от тях се падат по 30 кубически метра газ за 1 месец. Един кубичен метър газ сега струва 5,39 рубли месечно. Оказва се, че средно едно четиричленно семейство консумира газ на месец, чиято стойност е 646,80 рубли. Потребителите, които имат инсталиран газомер, сега плащат средно по 160 рубли месечно за газ. Това означава, че с помощта на този уред семейството може да спести 486,80 рубли месечно.

Това е интересно: Дедоларизация на планетата и антируски санкции.

Цената за инсталиране на домакинския измервателен уред при съществуващ газопровод с налично заваряване е средно 9 370 рубли. Като разделим тази сума на месечните спестявания, ще установим, че броячът за това семейство ще се изплати за период между година и половина – две години.

Важно е да се постави акцент и върху факта, че през лятото жителите на града често отиват на почивка с цялото си семейство. В това време никой не консумира газ в апартамента. При наличието на инсталиран газомер, който да отчита потреблението на газ, показанията ще останат същите и сметките няма да се променят и разписките за плащане ще идват с нулеви сметки. Различна е ситуацията с хората, които не са поставили газомер. При тях се налага да плащат установената за месец цена за потребление на газ без значение дали е използвана газ през месеца или не.

Освен това, ако нямате инсталиран газомер, тогава сумата, която трябва месечно да се плаща се влияе от броя на живущите в апартамента. Често срещана е ситуацията потребителите да плащат повече поради по-големия брой членове на домакинството по документи. Част от документално регистрираните обитатели на дома не живеят в даденото жилище. При наличие на инсталиран газомер абонатите плащат за газта, която реално е консумирана и сумата за потреблението на газ не се повлиява от броя на хората, които документално фигурират в дадено жилище.