Цигански език

Цигански език Тъй като циганите са номадски народ, техният език има свои особености. Той е богат на чуждици, не само от европейски, но и от азиатски произход. Придобил e съвременния си облик събирайки в себе си многостранната история на миграциите и взаимодействието с различни етнически групи и народности. Изследвайки циганските диалекти и говора от различни исторически гледни точки, лингвистите ги обединяват в няколко основни групи, така като не е определен единен стандартизиран цигански език.

Произход на езика

Езикът на циганите се отнася към индоевропейското езиково семейство (индоарийската група). Освен циганите, на индоарийските диалекти говорят основно жителите на Индия, Пакистан и други съседни държави. Именно този език е единственият европейски, и освен това балкански, език, чийто произход е индийски. Неговата генетична връзка с индийските диалекти (шаурасена апабхранша) е забележима. Въпреки това, в следствие на контактуването, ромският диалект е придобил редица топологични особености на езиците на така наречения “балкански езиков съюз”. Прациганите, напуснали древната си индийска родина, са скитали, завладявайки нови територии. Вече познатите на нас, в съвременната им форма, диалекти са започнали да се сформират, когато циганите са се установили трайно в района на югоизточната част на Европа.

Изучаване на ромски диалекти

Достатъчно ли е изучен езикът или диалектните групи на ромите? На този въпрос може да се даде само отрицателен отговор. Въпреки наличието на десетки граматики и речници, групата от диалекти на този народ не е напълно проучена в сравнение с другите езици. За първи път със събирането на лексика и речниково описание на диалектите на тази колоритна нация се заема изключителният словенски лингвист Франц Миклошич.

Цигански език

Някои диалекти са описани непосредствено преди тяхното изчезване, например уелският диалект (описан през 1926 г.). Губертският цигански диалект (който е бил използван от жителите на страните от бивша Югославия) е подробно проучен и описан в многобройните трудове на Раде Ухлика. Калдерарският диалект има няколко граматики и е описан по-подробно от другите диалекти през 1994 г. от лингвиста Борецки.

Съвременни диалекти на циганите

Според географската класификация (2004г.) съществуват 4 основни диалекта:

1. Балкански (на Балканския полуостров дълго време е имало циганска общност, след което тя се е разпаднала. На този диалект са говорили цигани, живеещи в Гърция, Турция, Македония, България, Косово и Албания);
2. Влашки (обхваща територията на съвременна Румъния). Днес това е един от най-изследваните диалекти на номадстващите цигани;
3. Карпатски или централен (територията на Чехия и Словакия, Унгария, Словения);
4. Северен — състои се от 2 подвида: северозападен и североизточен клон на диалектите. Северозападните диалекти, например мануш, са сформирани и най-много разпространени в Западна Европа и Финладния. Към вторият подвид се отнасят циганските диалекти на Балтийските страни и северната част на Русия (руско-цигански език).

Освен тези има и някои изолирани диалекти на оригиналните цигани на територията на Британия, както и Испания.

Според друга версия, съвременните диалекти се класифицират в три големи езикови клона:

  • Романи, познат и като романес (на този диалект говорят цигани, живеещи в Европа);
  • Ломаврен (диалект на живеещите в Армения);
  • Домари (диалект на циганите от Близкия изток и някои азиатски страни).

От тези големи групи, романи е най-развита и диалектно разнообразна. Изучавайки романи, лингвистите точно тук виждат архаизма на лексиката и морфологията на древния индоарийски диалект.

Изследвайки етническите групи цигани на територията на Русия, учените идентифицират представители на северен, влашки, балкански (кримски цигани) и смесен диалекти. Смесеният диалект е наречен по този начин поради това, че обединяват в себе си особеностите на централната, северната и влашката групи.

Ще изчезне ли циганският диалект?

Живите цигански диалекти в момента са в стадий на изчезване. Ромите са разпръснати по света, в различни етнически области и държави. Техните диалекти непрекъснато се променят, което се обяснява с факта, че живеят сред други националности и култури. Постепенно циганските традиции, в това число и езиковите тенденции, се изкривяват и трансформират. Младите цигани говорят помежду си без да се придържат към оригиналния цигански речник на по-старите поколения. Много, взети от чужди езици, думи и изрази се появяват в различните ромски диалекти , в зависимост от региона, който циганите обитават. В следствие на това, в циганските общности, престижът на оригиналния, стар диалект на техните бащи и прадядовци е значително намален.