Английската азбука

Тук е изложена азбуката на английския език с аудио произношение на буквите на български език за тези, които тепърва започват да изучават английски език. На тази страница вие ще видите не само всички букви от английската азбука с транскрипция, но и как правилно се пишат и произнасят. Изложените тук материали са подходящи не само за деца, но и за възрастни, решили да започнат изучаване на дадения език.

Вижте също: аудиокурс по английски език.

На илюстрацията по-долу са показани всички правописни букви от английската азбука:

Английската азбука

Mожете да слушате онлайн и да изтеглите безплатно, без да е необходима регистрация във формат mp3, представените тук аудио уроци по изучаване на английската азбука. Изтеглянето става чрез препратка от моя сървър, т.е. се осъществява без торент.

Всички букви от английската азбука

Аглийската азбука е била оформена изцяло през 17 век. Днес тя изглежда така:

БукваТранскрипцияПроизношение
A a[ ei ]ей
B b[ bi: ]би
C c[ si: ]си
D d[ di: ]ди
E e[ i: ]и
F f[ ef ]еф
G g[ dʒi: ]джи
H h[ eitʃ ]ейч
I i[ ai ]ай
J j[ dʒei ]джей
K k[ kei ]кей
L l[ el ]ел
M m[ em ]ем
N n[ en ]ен
O o[ ou ]оу
P p[ pi: ]пи
Q q[ kju: ]кью
R r[ a: ] [ a:r ]а, ар
S s[ es ]ес
T t[ ti: ]ти
U u[ ju: ]юу
V v[ vi: ]ви
W w[ `dʌbl `ju: ]дабл-ю
X x[ eks ]екс
Y y[ wai ]уай
Z z[ zed ]зед

Азбуката на съвременния английски език се състои от 26 букви и се основава на латинската азбука.

6 букви могат да означават гласни звуци (монотонги и дифтонги, самостоятелно или в състава на диграфи): «А», «Е», «I», «О», «U», «Y».

21 буква може да означава съгласни звуци: «B», «C», «D», «F», «G», «H», «J», «K», «L», «M», «N», «P», «Q», «R», «S», «T», «V», «W», «X», «Y», «Z».

Буквата «Y» може да означава както съгласен, така и гласен звук.

Буквата «W» сама по себе си означава съгласен звук, но се използва и в състава на диграфите, означаващи гласни звуци.

В съвременното британско произношение същото важи и за буквата «R».

В английската азбука съществуват само 5 гласни букви и при това има цели 20 гласни звука! Например, буквите Y и W могат да звучат като гласни (try, my, cow, few). Една и съща буква може да се чете по няколко начина, например, в думите cat [kæt], place [pleis], dark [da:k], air [ƐƏ].

Произношение на буквите от английската азбука

Буквите от азбуката са разположени в правилна последователност. Аудио файловете са записани от носител на езика. Особено внимание обърнете на това, как трябва правилно да се произнасят всички звуци.

1.

Буква: A
Транскрипция: [ ei ]

Слушане и изтегляне на файл с правилно произношение:


Изтегли файл

2.

Буква: B
Транскрипция: [ bi: ]

Слушане и изтегляне на файл с правилно произношение:


Изтегли файл

3.

Буква: C
Транскрипция: [ si: ]

Слушане и изтегляне на файл с правилно произношение:


Изтегли файл

4.

Буква: D
Транскрипция: [ di: ]

Слушане и изтегляне на файл с правилно произношение:


Изтегли файл

5.

Буква: E
Транскрипция: [ i: ]

Слушане и изтегляне на файл с правилно произношение:


Изтегли файл

6.

Буква: F
Транскрипция: [ ef ]

Слушане и изтегляне на файл с правилно произношение:


Изтегли файл

7.

Буква: G
Транскрипция: [ dʒi: ]

Слушане и изтегляне на файл с правилно произношение:


Изтегли файл

8.

Буква: H
Транскрипция: [ eitʃ ]

Слушане и изтегляне на файл с правилно произношение:


Изтегли файл

9.

Буква: I
Транскрипция: [ ai ]

Слушане и изтегляне на файл с правилно произношение:


Изтегли файл

10.

Буква: J
Транскрипция: [ dʒei ]

Слушане и изтегляне на файл с правилно произношение:


Изтегли файл

11.

Буква: K
Транскрипция: [ kei ]

Слушане и изтегляне на файл с правилно произношение:


Изтегли файл

12.

Буква: L
Транскрипция: [ el ]

Слушане и изтегляне на файл с правилно произношение:


Изтегли файл

13.

Буква: M
Транскрипция: [ em ]

Слушане и изтегляне на файл с правилно произношение:


Изтегли файл

14.

Буква: N
Транскрипция: [ en ]

Слушане и изтегляне на файл с правилно произношение:


Изтегли файл

15.

Буква: O
Транскрипция: [ ou ]

Слушане и изтегляне на файл с правилно произношение:


Изтегли файл

16.

Буква: P
Транскрипция: [ pi: ]

Слушане и изтегляне на файл с правилно произношение:


Изтегли файл

17.

Буква: Q
Транскрипция: [ kju: ]

Слушане и изтегляне на файл с правилно произношение:


Изтегли файл

18.

Буква: R
Транскрипция: [ a: ] [ a:r ]

Слушане и изтегляне на файл с правилно произношение:


Изтегли файл

19.

Буква: S
Транскрипция: [ es ]

Слушане и изтегляне на файл с правилно произношение:


Изтегли файл

20.

Буква: T
Транскрипция: [ ti: ]

Слушане и изтегляне на файл с правилно произношение:


Изтегли файл

21.

Буква: U
Транскрипция: [ ju: ]

Слушане и изтегляне на файл с правилно произношение:


Изтегли файл

22.

Буква: V
Транскрипция: [ vi: ]

Слушане и изтегляне на файл с правилно произношение:


Изтегли файл

23.

Буква: W
Транскрипция: [ `dʌbl `ju: ]

Слушане и изтегляне на файл с правилно произношение:


Изтегли файл

24.

Буква: X
Транскрипция: [ eks ]

Слушане и изтегляне на файл с правилно произношение:


Изтегли файл

25.

Буква: Y
Транскрипция: [ wai ]

Слушане и изтегляне на файл с правилно произношение:


Изтегли файл

26.

Буква: Z
Транскрипция: [ zed ] [ zi: ]

Слушане и изтегляне на файл с правилно произношение:


Изтегли файл