Език Маори

Езикът маори е най-южният от полинезийските езици от австронезийската езикова група, национален език на аборигените в Нова Зеландия и един от трите и държавни езика, наред с английския и жесто-мимическия. Неговите най- близкородствени езици са кукския, таитянския и другите езици на Френска Полинезия. Общия брой говорещи на този език наброява приблизително 160000.

Прието е да се смята, че народът маори е пристигнал в Нова Зеландия от Централна Полинезия. Много вероятно е, че е имало няколко миграционни вълни, и те са били приблизително от 8 до 13 век от новата ера. Самият език съществува предполагаемо 800 — 1000 години.

От начало не съществувал писмен вариант на езика. Затова маори ползвали специално създадена система от символи. Впоследствие маори все повече заселвали остров Нова Зеландия. Числеността на този народ постепенно се увеличивала. Това довело до необходимост от създаване на писменост. Първите опити да запишат езика били направени от европейците още в началото на XIX век. Трябва да се отбележи, че на езика маори много силно е повлиял английският, в във връзка с това, че британците започнали активно да се заселват на островите на Нова Зеландия. Именно английският стана основен източник на заимствани думи, въпреки че езикът маори, на свой ред, е оказал своето влияние на английския език.

Няколко факти за езика

1. Маори е език от аналитичен тип и принадлежи към групата на полинезийските езици. Писмеността е създадена в началото на XIX век, основном, благодарение на влиянието на европейците. Маорийската азбука се състои от 15 латински букви (5 гласни, които могатда се произнасят с различна дължина).

Език Маори

Буквите “Wh” и “Ng” представляват диграфи (две букви означават един звук). Дължината на гласните се означава с макрони: ā, ē, ī, ō, ū.

2. В маори, въпреки многочислените заемки от английския, отсъства свързващ глагол. Обаче активно се използва частицата ko:

«Ko tēnei ahau» — «Това съм аз».

3. Съществителните не се променят по падежи, и една и съща форма се използва за единствено и множествено число. Множественото число на съществителните се изразява с помощта на определен артикул на множествено число — ngā.

Заплаха от изчезване

В средата на ХХ век, въпреки на доста големия брой говорещи, и факта, че маори наред с английския и новозеландския жестов език, представлява един от трите държавни езика на Нова Зеландия, този език се оказа на границата на изчезването. Защо се случва това? Преди всичко, заради влиянието на английския език. Но има и други причини.

Една от възможните причини е наличието на диалекти. Това забелязал още Джоузеф Бенкс. Той взел няколко думи и, в зависимост от това на кой остров ги употребявали, ги разделил на две групи — «северни» и «южни». Теорията му потвърждава и следният случай.

Мисионерът Джеймс Уоткинс пристигнал на Южния остров на Нова Зеландия, за да приобщи маорите към католицизма. Той се опитвал да общува, използва северния диалект, но местните жители не го разбирали.

Разликите между диалектите може да се забележи във фонетиката и лексиката. В граматиката също има малки изменения, въпреки че не играят съществена роля.

Диалектите на маори също условно се делят на «западни» и «източни» Съществува мнение, че това е свързано с постепенното заселване на Нова Зеландия от различни групи полинезийски народи. Обаче, появата на диалекти се основава по-скоро не на териториален признак, а на това, кое племе ги използва. Даже през XXI век племенната самоидентификация за маори е много важна, а диалектите остават важен признак за принадлежност към едно или друго племе.

Още една причина за заплаха от изчезване на езика маори се крие в социолингвистичната ситуация, която се случва от средата ХХ век. Да, в този период на езика маори издават местни вестници. Да, имената на железопътни гари, градове, планини в повечето случаи имат маорски названия. Даже планината на Кука била переименувана. Но всичко това по-скоро бе малка услуга, която бялото население на Нова Зеландия направи на коренното население. Част от диалектите към този момент е изчезнала, а езикът маори започват да разбират все по-малко хора – независимо дали е разговор в магазина, на гарата, в полицията или във всяко друго обществено място. Например, един депутат-маориец изнасял реч в парламента на своя език. И никой от присъстващите не го разбал. Наложило се да въведат длъжност преводач, който да присъства на следващите събрания. Разбира се, депутатът можеше да произнесе речта си на английски, но това бе въпрос на принцип, та нали маорийците имат пълно право да говорят на своя език.

Сега съществуват различни програми по защита от изчезване на езика маори. Освен това, съществуват относително много учебни помагала за самостоятелно усвояване на дадения език. Някои от тях можете да откриете на този сайт.