Заплата в Русия

Заплатите в Русия трудно могат да се нарекат високи. Същевременно цените на различни видове стоки, включително хранителните стоки, са твърде високи за по-голямата част от населението на страната.

Разбира се, заслужава си да се отбележи фактът, че през 2014 г. имаше спад в цените на недвижимите имоти. Разходите за закупуване и наемане на жилища в жилищните сгради са намалели около два пъти. Много хора, включително и някои пенсионери с ниски доходи, са се издържали чрез отдаване на имот под наем. През 2014 г. обменният курс на рублата падна повече от два пъти спрямо еврото и долара. През същата година имаше спад в нивото на реалните доходи на населението на Русия, тъй като се наблюдаваше значително увеличение на цените на много хранителни продукти и други стоки.

Вярно е, че има страни, в които заплатите и жизненият стандарт са дори по-ниски, отколкото в Русия. Типичен пример за това е Беларус.

Всички заплати, представени на тази страница, са бруто (преди да се вземе данък върху дохода).

Заплата в Русия

Средната месечна заплата на населението на Русия, според независимо проучване на пазара на труда от 2018 г., е приблизително 25 хиляди руски рубли (384 щатски долара). Честно казано, заслужава си да се отбележи фактът, че заплатите над 30-45 хиляди рубли (461-692 щатски долара) са норма за градове като Москва и Санкт Петербург, както и редица северни градове в Русия. Ако говорим за северните градове, тогава трябва да имаме предвид факта, че цените в такива градове са по-високи, отколкото в Санкт Петербург и Москва.

По-долу можете да видите данните на официалната статистика за нивото на заплатите на руснаците по вид икономическа дейност, макар и за 2015-2016 г., тъй като данни за по-късен етап не могат да бъдат намерени.

Всички заплати са дадени в руски рубли.

Вид дейност20152016
октомвриноемвридекемвриянуарифевруари
Земеделие, лов и горско стопанство20 13519 56823 24618 76218 229
Риболов, рибовъдство49 03347 05751 65350 32045 331
Добиване на полезни изкопаеми59 98060 38186 08562 49861 407
и от него:
Добив на топливо-енергийни полезни изкопаеми64 80164 99694 21171 21268 605
Добив на полезни изкопаеми, с изключение на топливо-енергийни полезни изкопаеми50 54451 21069 65344 47946 620
Производствени индустрии32 14531 63937 50331 26131 968
и от тях:
Производство на хранителни продукти, включително напитки, и тютюн27 55426 61129 95026 76826 753
Текстилно и шевно производство16 10015 66117 30914 48415 441
Производство на кожи, кожени изделия и обувки18 61918 41019 08817 56618 762
Дървообработване и производство на изделия от дървесина20 65920 16322 30420 50020 812
Производство на целулоза и хартия: издателска и печатарска дейност30 65730 19835 04731 86935 259
Производство на кокс и петролни продукти68 40567 58593 48366 43070 290
Химическо производство38 41337 62748 87240 43642 639
Производство на други неметални минерални продукти28 07826 93029 87425 62126 409
Производство на изделия от каучук и пластмаса25 88725 31327 78325 02425 148
Металургично производство и производство на готови метални изделия33 56032 15138 42832 56433 229
Производство на машини и оборудване32 51932 41637 97232 18538 879
Производство на електрическо, електронно и оптично оборудване37 83938 33746 79135 02735 681
Производство на превозни средства и оборудване37 16036 98843 66435 19936 501
Други продукции21 80321 03323 82220 35521 497
Производство и разпределение на електроенергия, газ и вода35 24635 73344 21637 09536 976
Строителство29 91629 78636 50627 60329 082
Търговия на едро и дребно; ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети27 54426 84031 58827 60228 112
Хотели и ресторанти20 43820 05222 53321 65220 917
Транспорт и комуникации38 25936 66643 80138 49137 869
от които комуникация32 02232 66337 77633 68933 433
Финансови дейности61 79066 972111 12460 72590 170
Операции с недвижими имоти, отдаване под наем и предоставяне на услуги38 50339 94453 17237 60340 230
Научни изследвания и разработки57 93563 12084 15951 12253 770
Държавна администрация, военна сигурност и др.41 16339 10365 10136 12737 368
Образование26 56027 55434 95125 13325 797
Предоставяне на здравни и социални услуги27 19727 66034 69528 64026 710
Предоставяне на други комунални, социални и персонални услуги29 74329 73238 70930 18530 427
от които дейности за организиране на отдих и развлечения, култура и спорт33 09633 03945 25033 63934 472

Говорейки за руските заплати, трябва да се постави акцент и върху фактът, че много руснаци получават заплатите си неофициално, тоест без работодателят и служителят да плащат никакви данъци. Такива работодатели понякога плащат дори по-малко от минималната работна заплата, установена от държавата.

Много работодатели също обичат да заблуждават своите служители при изплащане на заплатите. Някои плащат по-малко на служителите си по някаква причина. А има и такива, които бавят заплатите с месеци, след което уволняват служителите, без да им изплатят просрочените заплати. Не винаги неправомерно уволнените служители успяват да получат неизплатените им заплати по съдебен път. Самият аз съм бил свидетел на такава случка. Работодателят (държавно образователно заведение с няколко клона в град Санкт Петербург) не плащаше на майка ми за работата, която тя е вършела по време на новогодишните празници. Тя заведе дело, но служителите на образователната институция подправиха исканите от съда документи и в резултат на това съдът се произнесе в полза на работодателя. Много хора са участвали във фалшифицирането на тези документи. Всичко това се е случило със знанието и най-вероятно по заповед на директора на образователната институция.

Изводите можете да си ги направите сами, както и да си изведете поуки от гореспоменатите факти и случки.