Немска азбука

Това е немската азбуката с аудио произношение на буквите на български език. Много е подходяща за начинаещи, които желаят да изучават немски език. На тази страница вие ще научите не само всички букви от немската азбука с транскрипция, но и ще имате възможността да тренирате как се пише азбуката на немски и съответно как се произнася. Материалите, публикувани тук, са подходящи за всеки, който желае да изучава немски език.

Илюстрацията по-долу показва всички главни букви от немската азбука:

Немска азбука

Можете да гледате и слушате представените тук видео и аудио уроци за изучаване на немската азбука онлайн, както и да изтеглите безплатно и без регистрация в mp4 формат. Изтеглянето става чрез директна връзка от моя сървър, т.е. не се извършва чрез торент.

Вижте също: аудиокурс по немски език.

Внимание! Ако сте попаднали на сайта за аудио файлове с немски букви, те се намират в долната част на страницата.

Всички букви от немската азбука

В немската азбука има 26 букви. Присъстват също така наречените умлаути (ä, ö, ü) и ессетната лигатура (ß). Традиционно умлаутите и лигатурата escet са посочени в края на азбуката.

БукваТранскрипцияПроизношение
A a[a:]а
B b[be:]бе
C c[tse:]це
D d[de:]де
E e[e:]е
F f[εf]еф
G g[ge:]ге
H h[ha:]ха
I i[i:]и
J j[jɔt]йот
K k[ka:]ка
L l[εl]ел
M m[εm]ем
N n[εn]ен
O o[o:]о
P p[pe:]пе
Q q[ku:]ку
R r[εr]ер
S s[εs]ес
T t[te:]те
U u[u:]у
V v[fa͜o]фау
W w[ve:]ве
X x[ɪks]икс
Y y[‘ypsɪlɔn]ипсилон
Z z[tse:t]цет

По-долу е дадена таблицата с умлаути и есцет лигатура. Между другото, през 2018 г. главната форма на лигатурата есцет беше официално въведена в немския език.

БукваТранскрипцияПроизношение
Ä ä[‘a `um’la͜ot]а умлаут
Ö ö[‘o `um’la͜ot]о умлаут
Ü ü[‘y `um’la͜ot]у умлаут
ß[εs tse:t]ес цет

За свободно общуване понякога е достатъчно да знаете как се произнасят определени комбинации от звуци и букви. Запомнете това.

Буквата ß е аналогична на двойното ss. Използва се само в Германия и Австрия, в Лихтенщайн и Швейцария е прието да се пише изцяло — ss. ß се среща в думи с дълги или двойни гласни, винаги се среща в средата или края на думата и никога не се използва в началото. Поради тази причина няма версия с главна буква на ß.

Произношение на буквите от немската азбука

По-долу можете да намерите правилното произношение и изписване на буквите от немската азбука. Надяваме се, че тази информация е полезна за вас.