Аудиокурс по арабски език (безплатно сваляне)

Тук са поместени всички части на аудиокурса по арабски език. Файловете са достъпни за безплатно сваляне на компютър и всякакво друго подходящо устройство. Можете да го направите по-долу.

Основния раздел можете да посетите през този линк: Аудиокурс по арабски език.

Ще се радвам, ако препоръчате сайта на свои познати.

Сваляне

Част 1

Част 2

Част 3

Част 4

Част 5

Част 6

Част 7

Част 8

Част 9

Част 10

Част 11

Част 12

Част 13

Част 14

Част 15

Част 16

Част 17

Част 18

Част 19

Част 20

Част 21

Част 22

Част 23

Част 24

Част 25

Част 26

Част 27

Част 28

Част 29

Част 30

Част 31

Част 32

Част 33

Част 34

Част 35

Част 36

Част 37

Част 38

Част 39

Част 40

Част 41

Част 42

Част 43

Част 44

Част 45

Част 46

Част 47

Част 48

Част 49

Част 50

Част 51

Част 52

Част 53

Част 54

Част 55

Част 56

Част 57

Част 58

Част 59

Част 60

Част 61

Част 62

Част 63

Част 64

Част 65

Част 66

Част 67

Част 68

Част 69

Част 70

Част 71

Част 72

Част 73

Част 74

Част 75

Част 76

Част 77

Част 78

Част 79

Част 80

Част 81

Част 82

Част 83

Част 84

Част 85

Част 86

Част 87

Част 88

Част 89

Част 90

Част 91

Част 92

Част 93

Част 94

Част 95

Част 96

Част 97

Част 98

Част 99

Част 100