Tiếng Solrêsol

Solrêsol là một ngôn ngữ nhân tạo quốc tế được dựa vào tên của bảy nốt nhạc của thang âm nguyên. Tiếng này được phát minh vào năm 1817 bởi người Pháp Jean François Sudre. Vincent Gajewski và con trai của ông Sisal Boleslas Gajewski đều đóng góp đáng kể vào việc phát triển của ngôn ngữ này.

Khi nói về các sự kiện mà lịch sử hiện đại biết, người đầu tiên cố gắng thể hiện vào đời sống tư tưởng về ngôn ngữ quốc tế là bác sĩ người La Mã cổ đại Galen vào thế kỷ thứ hai sau Công nguyên. Hinđêgađi xứ Bingen và Isaac Newton cũng làm thử phát minh ngôn ngữ nhân tạo quốc tế.

Thế kỷ 19 đã có nhiều sự thử về mặt này. Lúc này các tiếng Vôlapuk và Êxpêrantô xuất hiện. Nếu thu thập tất cả mọi ngôn ngữ nhân tạo được phát triển vào thời gian này, thì tổng số các tiếng sẽ đáng kể. Một trong những ngôn ngữ này là tiếng Solrêsol.

Tiếng Solrêsol

Để học nói tiếng Solrêsol bạn không cần có tai thẩm âm và giáo dục âm nhạc. Ví dụ, để học chính tả của tiếng Solrêsol bạn không mất quá vài phút.

Viện Hàn lâm Khoa học Paris chấp nhận hoàn toàn dự định của ông Sudre. Ngoài ra, tư tưởng này nhận được nhiều thắng lợi và tặng thưởng tại các cuộc triển lãm thế giới. Các nhà hoạt động khoa học nổi tiếng như Victor Hugo và Alexander Humboldt khâm phục một dự định hữu ích.

Bảng chữ cái tiếng Solrêsol

Bảng chữ cái tiếng Solrêsol rất đơn giản – bẩy nốt nhạc (đô, rê, mi, fa, sol, la, xi). Ông Sudre tạo ra các từ bằng cách kết hợp bẩy nốt nhạc: hai âm tiết (49), ba âm tiết (336), bốn âm tiết (2268) và năm âm tiết (9072).

Không cần thiết dùng các nốt tròn. Thay vì đô cố thể lấy đ, thay vì mi — m, v.v. Một từ của tiếng Solrêsol phù hợp với tất cả mọi từ của ngôn ngữ tự nhiên có ý nghĩa giống nhau. Bạn có thể tạo ra từ trái nghĩa bằng việc đọc ngược từ. Cho ví dụ, misol là “tốt”, solmi là “xấu”.

Nốt nhạc riêng lẻ

Các từ có một, hai và ba âm tiết chủ yếu là liên từ, đại từ và các đơn vị từ vựng được sử dụng nhiều nhất. Ví dụ, drm là “ngày”.

Các từ có bốn âm tiết được chia thành các loại theo nốt bắt đầu của từ.

Loại ĐÔ biểu thị con người, năng lực và khả năng của người đó: dmfd – “con người”.

Loại RÊ là nhà cửa, nội trợ, quần áo và giày dép: rdfs – “quần áo”.

Loại MI được sử dụng để biểu thị các hành động và cử chỉ của con người (chủ yếu là tiêu cực): mdfl – “từ bỏ”.

Loại FA xác định đất đai, chiến tranh và du lịch: fdrm – “làng”.

Loại SOL biểu thị mọi thứ liên kết với khoa học và văn hóa: sodrm – “nhà hát”.

Loại LA được sử dụng cho các từ liên quan đến hoạt động thương mại và công nghiệp: ldrd – “công nghiệp”.

Loại XI xác định mọi thứ trong lĩnh vực cảnh sát, chính trị, thành phố và quản lý: srdr – “chính phủ”.

Các nốt nhạc lặp lại

Đặc điểm của Solrêsol là nó có các từ gồm có các nốt giống nhau đứng cạnh nhau. Các nốt này cũng được phân loại theo một cách nhất định.

Các từ có ba âm tiết được sử dụng để quy định thời gian, các tháng, ngày trong tuần và thời tiết. Ví dụ, Drr là “tháng Giêng”.

Các từ có bốn âm tiết bắt đầu từ nốt ĐÔ liên kết với tôn giáo và cuộc sống tâm linh: Dffd – “lễ Phục sinh”.

Các từ bắt đầu từ nốt RÊ được sử dụng để đặt tên cho nghề thủ công và công trình: rrdr – “công trình”.

Các từ bắt đầu từ nốt MI phần lớn là giới từ và một số trạng từ: mrrso – “dần dần”.

Các từ bắt đầu từ nốt FA và SÔL được sử dụng cho những từ có nghĩa y khoa: ffdm – “khám bệnh”.

Các từ bắt đầu từ nốt LA xác định những từ trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp: lsodd – “hiệu thực phẩm phụ”.

Các từ bắt đầu từ nốt XI liên kết với pháp luật và tòa án: ssdso – “thẩm phán trị an”.

Giống

Tiếng Solrêsol có ba giống: giống cái, giống đực và giống trung. Phân biệt ba giống không khó, mỗi giống hợp với giống của đồ vật hay nhân thân. Các vật vô tri có giống trung.

Giống không ảnh hưởng đến việc thay đổi từ và cấu thành đuôi từ. Giống cái là ngoại lệ của quy tắc. Khi phát âm từ có giống cái, thì phụ âm cuối cùng dài hơn một chút, và khi viết từ này phải đặt dấu gạch ngang: msf¯ – “vợ”.

Các từ loại

Thú vị là trong tiếng nhân tạo này, một từ có thể sử dụng như các từ loại khác nhau. Phải phân biệt từ loại bằng âm tiết nào được làm nổi bật:

 1. Động từ – không được làm nổi bật (mdf – “ưa thích … hơn”).
 2. Trạng từ – làm nổi bật âm tiết cuối cùng (mdf¯ – “tốt hon cả”).
 3. Danh từ – làm nổi bật âm tiết đầu tiên (m¯df – “sự thích hơn”).
 4. Tính từ – làm nổi bật âm tiết giáp cùng (md¯f – “thích hơn cả”).

Phải phát âm âm tiết được làm nổi bật dài hơn hay nhấn trọng âm vào âm tiết này.

Phát âm

Tiếng Solrêsol là đa năng qúa. Bạn có thề phát âm nó bằng cách khác nhau:

 • nốt nhạc;
 • động tác;
 • tín hiệu rời rạc;
 • nhạc điệu, ca hát;
 • cờ hiệu;
 • gam màu.

Để người khác hiểu được bạn, bạn phải phải tạm dừng giữa các từ, nếu bạn dùng cách phát âm bằng các nốt nhạc.

Cũng có nhiều cách viết tiếng Solrêsol:

 • ký hiệu nhạc;
 • chữ số Ả-Rập;
 • bảng chữ cái La-tinh;
 • ghi chép tốc ký;
 • gam màu.

Nếu bạn muốn hỏi người, phải đặt đại từ nhân xưng sau động từ. Cho ví du, Frm-dr? – “Tôi à?”.

Để làm câu phủ định phải đặt nốt d phủ định sau đại từ nhân xưng: Dr d mls – “Tôi không thích”.

Để hiểu tiếng Solrêsol dễ hơn, bạn có thể lược bớt các câu, do đó, các câu trở nên hợp lý và rõ ràng hơn:

1. Các thành ngữ đôi khi khó hiểu ngay cả trong tiếng mẹ đẻ. Khi dịch thàng ngữ ra tiếng Solrêsol, thì phải dùng ý nghĩa cơ bản, rõ ràng và hợp lý. Thay vì “nói như rồng leo, làm như mèo mửa” hãy nói “phóng đại” — dslf.

2. Tính từ luôn được đặt sau danh từ: “con vui” – dmfso sosr.

Giao tiếp bí mật bằng tiếng Solrêsol

Tiếng quốc tế này làm cho mã hoá từ, biến thành giao tiếp bí mật với người nào. Có một số cách:

 • Bạn có thể bấm các ngón tay của người đối thoại theo các quy tắc của thủ ngữ.
 • Nếu một trong những người đối thoại biết chơi một nhạc cụ, người này có thể chơi câu tiếng Solrêsol bằng nhạc điệu.
 • Nếu ngồi đối diện nhau, bạn có thể dùng dấu hiệu bí mật, mà bạn đã thỏa thuận trước.

Bạn có thể sáng chế nhiều cách giao tiếp bí mật khác nhau bằng tiếng Solrêsol tùy theo trường hợp. Đây là dùng thì giờ rất thú vị.

Làm sao để học giỏi tiếng Solrêsol

Thật ra, học được tiếng Solrêsol dễ hơn bất kỳ ngoại ngữ nào. Có «Sách ngữ pháp của tiếng Solrêsol» (bạn có thể tải xuống nó từ trang web của chúng tôi) giải thích chi tiết ngứ pháp. Trên Internet có rất nhiều sách giáo khoa, bài báo và video về chủ đề này. Bạn có thể tạo ra từ điển của mình và viết vào nó những từ vựng thường dùng và mới.

Bạn hãy sẽ nhớ rằng bạn không cần có giáo dục âm nhạc hay có tai thẩm âm để học được tiếng này. Bạn chỉ cần đủ nhẫn nại và nguyện vọng nắm vững điều gì đó mới mẻ.

Để học nói tiếng Solrêsol bạn không cần có tai thẩm âm và giáo dục âm nhạc. Ví dụ, để học chính tả của tiếng Solrêsol bạn không mất quá vài phút.


 • Quảng cáo