Bài học âm thanh

Phần này gồm có những bài học miễn phí dạy tất cả các ngôn ngữ cơ bản “sống” của thế giới. Bài học đã được tạo ra để phù hợp cho học sinh nói tiếng Việt. Từng bài học âm thanh có thể nghe trực tuyến được hoặc tải xuống miễn phí thông qua một liên kết trực tiếp. Dùng những tài liệu từ trên website này của tôi sẽ giúp đỡ các bạn tự học ngoại ngữ đơn giản hơn.

Nếu bạn không muốn mất địa chỉ trang web này của mình thì cứ thêm nó vào dấu trang trình duyệt của bạn.

Luyện nghe tiếng Anh
Luyện nghe tiếng Pháp
Luyện nghe tiếng Đức
Luyện nghe tiếng Tây Ban Nha
Luyện nghe tiếng Bồ Đào Nha
Luyện nghe tiếng Nga
Luyện nghe tiếng Ucraina
Luyện nghe tiếng Bungari
Luyện nghe tiếng Ý
Luyện nghe tiếng Phần Lan
Luyện nghe tiếng Thụy Điển
Luyện nghe tiếng Đan Mạch
Luyện nghe tiếng Na Uy
Luyện nghe tiếng Rumani
Luyện nghe tiếng Séc (Tiệp)
Luyện nghe tiếng Hy Lạp
Luyện nghe tiếng Extônia
Luyện nghe tiếng Lituyani
Luyện nghe tiếng Latvia
Luyện nghe tiếng Hà Lan
Luyện nghe tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Luyện nghe tiếng Thái Lan
Luyện nghe tiếng Nhật Bản
Luyện nghe tiếng Trung Quốc
Luyện nghe tiếng Hàn Quốc
Luyện nghe tiếng A-rập
Luyện nghe tiếng Do Thái
Luyện nghe tiếng Hin-đi (Ấn Độ)
Luyện nghe tiếng Ba Tư
Luyện nghe tiếng Esperanto (Quốc tế ngữ)


  • Quảng cáo