Sanskrit

Sanskrit dili — dünyanın en eski Hint-Avrupa dillerinden biridir. «Sanskrit» kelimesini tam anlamıyla tercüme yaparsan, mükemmel veya özellikli olar. Bu dili dünyadaki en çekimli dillerden birine ait edilir ve dilbilgisini arkaik ve karmaşık olarak kabul edilir. Sanskrit dilin çalışması eski dilbilimin sır perdesini açmasını dilbilimcilere mümkün etti. Bilimciler ayrıntılı çalışma sırasında eski yuna, latin ve sanskrit dillerin arasında benzersiz bir benzerlik buldular.

Sanskrit dili MÖ 1ki yüzyılın kaya epigrafisi dillerinden biri olarak Kuzey Hindistanda en yaygın olanıdır. Sanskrit dilin hakkında konuşunca, tek bir halkın dili düşünülmeli değil, bütün bir kültürün dili bağlamında düşünülmelidir, sadece bir dar çevrede yaygın olan — sosyal elit içinde. Erken antik zamanda Sanskrit dili tanrıların dilini konuştuklarına inanan rahiplerin dili olarak kullanılmıştır. Ve “tanrıların dili” ile karşılaştırılması şaşırtıcı değil, çünkü tüm yahudilik, budizm ve jainizm deki mantralar sanskritçe yazılmış. Rahipler Sanskritçe konuşurken, yönetici elit kesimi prakritçe konuşmayı tercih etti. Geç antik zamanda prakrit dili yönetici çevresinin dili olacaktır.

Sanskrit

Bugün sanskrit dili 22 resmi Hint dilinden biridir. Bazen hint latincesi olarak adlandırılır. Bu tamamen doğru değil çünkü sanskrit dili birçok insan tarafından konuşulur ve hala bilim ve edebiyat için kullanır. Evet ki sanskrit dili ölü bir dilere ait olmuştur, çünkü bugün hiç gelişmiyor. Ancak birçok insanlar onu ana dili veya ikinci dili olarak kabul edir, ve konuşunça dilin ömrünü uzatır. Hint kültürünü keşfetmek isteyenler için dil bilgisi gereklidir, çünkü onsuz bu zor bir iştir. Büyük miktarda en eski eserler Sanskritçe yazılmıştır. Avrupa dillerinden ayrı olarak oluşturulmuş ve geliştirilmiştir dildir. Büyük İskender’in Hindistan kampanyası durumu değişti, sonrasında ardından dil Avrupa’nın sözleriyle önemli ölçüde desteklendi.

Acemi için Sanskrit dilin kelimesi zordur ve ilk bakışta tamamen anlaşılmazdır. Su, gökyüzü, aşk, nilüfer gibi kelimeler için birden fazla kavram vardır, anlam bakımından farklılık gösteren ve seslerinde tamamen farklı olabilen. Ayrıca dilbilgisinde tüm cümleyi bir bütün olarak değiştirebilecek karmaşık kelimeler vardır. Özgün olarak biliniyor ilk derlenmiş Sanskrit dilbilgisi kitabı MÖ 4ki yüzyıldan kalmadır ve bu şaşırtıcı değil, karmaşıklığını göz önüne alındığında. Sanskrit 48 sese sahiptir alloflar dikkate alınarak.

Birçok insan sanskritin melodikliğine ve ahenklilikliğine hayran. Özellikle rus insana onun melodisi, ana dilin hatırlatan, hoşdu. Dili öğrenirken bizim filistin için fonetik sistem zor olmaz, çünkü çok benzerler. Ancak sanskrit dilinde uzun ve kısa ünlü harfler varlığı bir büyük zorluktur. Başka zorluk sanskrit öğrenmenin sekiz durum, üç cinsiyet, üç sayı ve yirmi iki önek-fiillerin varlığıdır. Ayrıca bu dilde katı bir noktalama işareti yoktur, rağmen, mevcuttur ve güçlü ve zayıf olarak ayrılır.

Sanskrit alfabesi, veya Devanagari olarak da bilinir, 48 karakterden oluşur. Bu arada, diğer Hint ve Nepal dilleri tarafından da kullanılmaktadır. Devanagari’nin bir özelliği olarak yatay bir çizgi, üzerine bireysel harflerin dizildiği, kabul edilir. Devanagari, Sanskrit’nin kendisi gibi, tüm fonetik ve gramer özellikleri dikkate alınarak açıkça oluşturulmuştur. Klasik Sanskritçe yazılmış metinler uzun birleşik sözcükler içerir, bütün bir cümlenin ve hatta bazen bütün bir paragrafın yerini alabilir. Bu yüzden Sanskrit’den yapılan tercüme bulmacaları ve maskaralıkları çözmeye biraz benzer.

Bugün Rus dili ile Sanskrit dili arasında genellikle bir paralellik çizilir. Ancak bu şaşırtıcı değil, çünkü diller melodiklikleri, fonetik kompozisyonları bakımından benzerdir. Bazen Sanskritçe konuşuruz, ancak Rusça’da, örneğin, “трын-трава” ifadesi vardır ve Sanskritçe’de “трин” çimen olarak tercüme olur. Ve bunun gibi bir çok örnek var. Dillerin bir başka benzerliği ise сümlede kelimelerin serbest sıralanması, üslup, sözdizimi, dil bilgisi kuralları.

Rusya’da Korchegina V.A. Sanskrit dili çalışmasına temel bir katkı yaptı. Vera Aleksandrovna «Sankritçe-Rusça» sözlüğünün ve ayrıca “Sanskrit Ders Kitabı’nın” yazarıdır. Amacınız Sanskrit dili öğrenmek ise, bu iki ders kitabı çalışmanın temelini oluşturacaktır. Bazı dilbilimciler Sanskrit iyice inceledikten sonra dünyadaki herhangi bir dili öğrenmenin zor olmayacağını iddia ediyorlar.