İngilizce alfabe

Burada İngilizce öğrenmeyi yeni başlayanlar için Türkçe harflerle yazılan İngilizce alfabenin sesli telaffuzu. Bu sayfada sadece transkripsiyonlu İngiliz alfabesinin tüm harflerini değil, aynı zamanda onları nasıl doğru yazıp telaffuz edeceğinizi de öğreneceksiniz. Burada yayınlanan materyaller hem çocuklar için, hem de bu dili öğrenmeye karar veren yetişkinler için de uygundur.

Aşağıdaki resimde, İngiliz alfabesinin tüm yazılı harfleri görebilirsiniz:

İngilizce alfabe

Burada sunulan İngilizce alfabeyi öğrenmek için sesli dersleri hem online olarak dinleyebilir, hem de ücretsiz ve kayıt yapmadan mp3 formatında indirebilirsiniz. İndirme, sunucumdan doğrudan bir bağlantı aracılığıyla gerçekleşir, yani torrent aracılığı olmadan gerçekleştirilir.

İngiliz alfabesinin tüm harfleri

İngiliz alfabesi 17. yüzyılda tamamen oluşturuldu. Bugün de şöyle bir görünüşü vardır:

HarfTranskripsiyonTelaffuz
A a[ ei ]ey
B b[ bi: ]bi
C c[ si: ]si
D d[ di: ]di
E e[ i: ]i
F f[ ef ]ef
G g[ dʒi: ]dji
H h[ eitʃ ]eyç
I i[ ai ]ay
J j[ dʒei ]djey
K k[ kei ]key
L l[ el ]el
M m[ em ]em
N n[ en ]en
O o[ ou ]ou
P p[ pi: ]pi
Q q[ kju: ]kyu
R r[ a: ] [ a:r ]a, ar
S s[ es ]es
T t[ ti: ]ti
U u[ ju: ]yu
V v[ vi: ]vi
W w[ `dʌbl `ju: ]dabl-yu
X x[ eks ]eks
Y y[ wai ]uay
Z z[ zed ] [ zi: ]zed, zi

Modern İngiliz alfabesi 26 harften oluşur ve Latin alfabesinden gelişmiş.

6 harf ünlü sesleri gösterebilir (tek başına veya digrafların bir parçası olarak, yani tek sesli monoftong ve çift sesli diftong gibi): «A», «E», «I», «O», «U», «Y».

21 harf ünsüzleri gösterebilir: «B», «C», «D», «F», «G», «H», «J», «K», «L», «M», «N» , «P», «Q», «R», «S», «T», «V», «W», «X», «Y», «Z».

«Y» harfi hem ünsüz, hem de ünlü harfleri temsil edebilir.

«W» harfinin kendisi bir ünsüz sesi ifade eder, ancak aynı zamanda ünlü olan digraflarda da kullanılır. Modern İngiliz telaffuzunda, aynı şey «R» harfi için de geçerlidir.

İngiliz alfabesinde sadece 5 ünlü harf vardır ve aynı zamanda 20’ye kadar ünlü ses vardır! Örneğin, Y ve W harfleri ünlü harfler gibi gelebilir (try, my, cow, few). Aynı harf birkaç şekilde okunabilir, örneğin, cat [kæt], place [pleis], dark [daːk], air [ɛə] kelimelerindeki a harfi.

İngilizce harflerin telaffuzu

Alfabenin harfleri doğru sırada yerleştirilmiş. Ses dosyaları İngilizce anadili olan bir konuşmacı tarafından kaydedildi. Tüm seslerin nasıl doğru telaffuz edilmesi gerektiğine özellikle dikkat edin.

1.

Harf: A
Transkripsiyon: [ ei ]

Doğru telaffuz içinde olan dosyayı dinlemek ve indirmek:


Dosyayı indir

2.

Harf: B
Transkripsiyon: [ bi: ]

Doğru telaffuz içinde olan dosyayı dinlemek ve indirmek:


Dosyayı indir

3.

Harf: C
Transkripsiyon: [ si: ]

Doğru telaffuz içinde olan dosyayı dinlemek ve indirmek:


Dosyayı indir

4.

Harf: D
Transkripsiyon: [ di: ]

Doğru telaffuz içinde olan dosyayı dinlemek ve indirmek:


Dosyayı indir

5.

Harf: E
Transkripsiyon: [ i: ]

Doğru telaffuz içinde olan dosyayı dinlemek ve indirmek:


Dosyayı indir

6.

Harf: F
Transkripsiyon: [ ef ]

Doğru telaffuz içinde olan dosyayı dinlemek ve indirmek:


Dosyayı indir

7.

Harf: G
Transkripsiyon: [ dʒi: ]

Doğru telaffuz içinde olan dosyayı dinlemek ve indirmek:


Dosyayı indir

8.

Harf: H
Transkripsiyon: [ eitʃ ]

Doğru telaffuz içinde olan dosyayı dinlemek ve indirmek:


Dosyayı indir

9.

Harf: I
Transkripsiyon: [ ai ]

Doğru telaffuz içinde olan dosyayı dinlemek ve indirmek:


Dosyayı indir

10.

Harf: J
Transkripsiyon: [ dʒei ]

Doğru telaffuz içinde olan dosyayı dinlemek ve indirmek:


Dosyayı indir

11.

Harf: K
Transkripsiyon: [ kei ]

Doğru telaffuz içinde olan dosyayı dinlemek ve indirmek:


Dosyayı indir

12.

Harf: L
Transkripsiyon: [ el ]

Doğru telaffuz içinde olan dosyayı dinlemek ve indirmek:


Dosyayı indir

13.

Harf: M
Transkripsiyon: [ em ]

Doğru telaffuz içinde olan dosyayı dinlemek ve indirmek:


Dosyayı indir

14.

Harf: N
Transkripsiyon: [ en ]

Doğru telaffuz içinde olan dosyayı dinlemek ve indirmek:


Dosyayı indir

15.

Harf: O
Transkripsiyon: [ ou ]

Doğru telaffuz içinde olan dosyayı dinlemek ve indirmek:


Dosyayı indir

16.

Harf: P
Transkripsiyon: [ pi: ]

Doğru telaffuz içinde olan dosyayı dinlemek ve indirmek:


Dosyayı indir

17.

Harf: Q
Transkripsiyon: [ kju: ]

Doğru telaffuz içinde olan dosyayı dinlemek ve indirmek:


Dosyayı indir

18.

Harf: R
Transkripsiyon: [ a: ] [ a:r ]

Doğru telaffuz içinde olan dosyayı dinlemek ve indirmek:


Dosyayı indir

19.

Harf: S
Transkripsiyon: [ es ]

Doğru telaffuz içinde olan dosyayı dinlemek ve indirmek:


Dosyayı indir

20.

Harf: T
Transkripsiyon: [ ti: ]

Doğru telaffuz içinde olan dosyayı dinlemek ve indirmek:


Dosyayı indir

21.

Harf: U
Transkripsiyon: [ ju: ]

Doğru telaffuz içinde olan dosyayı dinlemek ve indirmek:


Dosyayı indir

22.

Harf: V
Transkripsiyon: [ vi: ]

Doğru telaffuz içinde olan dosyayı dinlemek ve indirmek:


Dosyayı indir

23.

Harf: W
Transkripsiyon: [ `dʌbl `ju: ]

Doğru telaffuz içinde olan dosyayı dinlemek ve indirmek:


Dosyayı indir

24.

Harf: X
Transkripsiyon: [ eks ]

Doğru telaffuz içinde olan dosyayı dinlemek ve indirmek:


Dosyayı indir

25.

Harf: Y
Transkripsiyon: [ wai ]

Doğru telaffuz içinde olan dosyayı dinlemek ve indirmek:


Dosyayı indir

26.

Harf: Z
Transkripsiyon: [ zed ] [ zi: ]

Doğru telaffuz içinde olan dosyayı dinlemek ve indirmek:


Dosyayı indir