Almanca Alfabesi

Burada türkçe yazılımı ve sesli uygulama ile Almanca Alfabesi yeni Almanca incelemeye başlayanlar için verilmiştir. Bu sayfada bütün Almanca Alfabesine yazılım ile öğreneceksiniz hem de onların doğru olan yazılmasını ve okunuşlarını tanıyacaksınız. Burada yüklenen malzemeler herkese Almanca öğrenmek istiyenlere faydalı olacaktır.

Aşığadaki örneklemede Almanca Alfabesinin bütün büyük harfleri gösterilmiştir.

Almanca Alfabesi

Almanca Alfabesindeki bütün harfler.

Almanca Alfabesinde 26 harf var. Hem de Almanca sesli harfler (umlaute – ä, ö, ü) ve eszett ligatür (ß) bulunmaktadır. Umlaute ve escet ligatüre geleneksel olarak alfabesinin sonunda belirtiyorlar.

HARFYAZILIMOKUNUŞU
A a[a:]a
B b[be:]be
C c[tse:]tse
D d[de:]de
E e[e:]e
F f[εf]ef
G g[ge:]ge
H h[ha:]ha
I i[i:]i
J j[jɔt]yot
K k[ka:]ka
L l[εl]el
M m[εm]em
N n[εn]en
O o[o:]o
P p[pe:]pe
Q q[ku:]kyu
R r[εr]er
S s[εs]es
T t[te:]te
U u[u:]u
V v[fa͜o]fauv
W w[ve:]ve
X x[ɪks]iks
Y y[‘ypsɪlɔn]üpsilon
Z z[tse:t]tset

Aşağıdaki tabloda Almanca sesli harfler (umlaute) ve eszett ligatür verilmiş. Bu arada eszett ligatür harfin büyük harfi Almancaya 2018 yılda resmen girilmiş.

HARFYAZILIMOKUNUŞU
Ä ä[‘a `um’la͜ot]e
Ö ö[‘o `um’la͜ot]ö
Ü ü[‘y `um’la͜ot]ü
ß[εs tse:t]eszett

Almanca serbest konuşmak için harfler ve sesler birleşttirimine bilmesi bazenleri yeterli. Buna unutmayın.

Bazı yerlerde ß harfi ss olarak ifade edilir. O sadece Almanyada ve Avstruyada kullanışlı, Lihtenştaynda ve İsveçte SS şeklinde yazılması kabul edilmiş. ß çift sesli ya da uzun sesli harfler içeren kelimlerde bulunmaktadır, her zaman kelimemin ortasında ya da sonunda duruyor, asla kelimin başında duramaz. Bu nedenle ß harfi asla büyük yazılmiyor.

Almanaca alfabenin vurgusu

Almanca alfabesinde bulunan harflerin yazılışını ve telaffuzunu aşağıda görebilirsiniz. Bizimle birlikte kaliteli zaman geçecelini umuyoruz.