Rusya’da Maaşlar

Rusya'da Maaşlar Bu yazımızda Rusya’daki maaşları öğreneceksiniz. Sizin için en güncel ve eksiksiz bilgileri bir araya getirmeye çalıştım.

Rus Rublesinin güncel değerini internetten bakarak görebilirsiniz. Bunun yanında Ruble kurunun diğer yabancı paralar karşısındaki değerinin son yıllarda 2-3 kat oranında farklılık gösterdiği hususunu da dikkate alalım.

Rusya’da ücretler nispeten düşüktür, ancak son yıllarda yaşam standardı ile birlikte düzenli bir artış gösterdiğini söylemek mümkündür. Bununla birlikte, Rusya’da yaşam maliyetleri yani enflasyon da artış göstermektedir. Özellikle gıda fiyatlarındaki artışın güçlü bir ivme ile devam ettiğini söylemek mümkündür.

Ortalama ücret düzeyi kavramının çok geçici ve sürekli değişken bir kavram olduğunu da mutlaka belirtmek gerekmektedir. Aşağıdaki örneklerde bunun nasıl hesaplandığını size açıklamaya gayret edeceğim. Bir kereste işleme fabrikasında 4 tane işçi ile birlikte bir yönetici çalışmaktadır. Burada çalışan 2 işçinin her biri 10000 Ruble, diğeri 15000 Ruble, ustabaşı 30000 Ruble ve idareci 100000 Ruble maaş almaktadır. Bu kereste işletmesindeki ortalama maaşı şöyle hesaplayabiliriz (10.000 + 10.000 + 15.000 + 30.000 + 100.000) / 5 = 33.000 Ruble. Aslına bakarsanız Rusların genel durumu da buradaki hesaplamaya benziyor. Çoğu bölgede bu nahsi geçen ortalama maaşı gözlerin görmesi oldukça zor. Eğer bu ülkedeki maaşların durumunu gerçekten anlamak istiyorsanız yukarıda anlattığımız örneğin dikkate alınması gerekmektedir.

Bunu daha iyi anlamak için 2018 yılında Rus halkının gelir durumunu gösteren verileri incelemenizi öneririz.

  • 10.000 Ruble altında olan maaşlar -% 12
  • 10.000-27.000 Ruble arası olan maaşlar — %43
  • 27.000-45.000 Ruble arası olan maaşlar — %24
  • 45.000 Rubleden fazla olan maaşlar — %21

Ülkedeki ortalama maaş şu anda ayda 46.965 Ruble seviyesindedir.

Rusya’da mesleklere göre ortalama aylık gelirler şu biçimde ifade edilebilir.

Üst derece yönetici vasfında olanlar900000 Ruble
Federal düzeyde görev yapan bürokratlar250000 Ruble
Denetçiler170000 Ruble
Sivil havacılık pilotları200000 Ruble
Bilişim Teknolojileri uzmanları120000 Ruble
Muhasebe şefleri100000 Ruble
Genetik uzmanları80000 Ruble
Pratisyen hekimler65000 Ruble
Üniversitelerdeki öğretim görevlileri60000 Ruble
Okul öğretmenleri43000 Ruble
Trafik polisi42000 Ruble
İnşaatçılar, mühendisler, tasarımcılar40000 Ruble
Tamirciler38000 Ruble
Hemşireler31000 Ruble
Mağazalardaki tezgahtarlar30000 Ruble
Garsonlar28000 Ruble
Vergi müfettişleri25000 Ruble
Postacılar15000 Ruble

Bunun haricinde Rusya’da işveren fazla mesai ücretleri, eğitim için verilen izin ücretleri ya da hastane ücretlerinin ödenmesinde isteksiz davranmaktadırlar. Ücretlerin bir kısmının ödenmemesi de az rastlanır bir durum değildir.