Limba greacă antică

Limba greacă antică De-a lungul secolelor, cultura greacă a evoluat, influențând întreaga lume antică. De o importanță decisivă a fost limba greacă veche, care are un alfabet neobișnuit și ușor de recunoscut, care a fost folosit de cei mai renumiți filosofi, istorici și dramaturgi ai noii ere.

Vorbire pentru eleni a fost granița care separă oamenii culți de barbari. Iar perioada «clasică» a evoluției limbii grecești a devenit parte a istoriei bizantine și a Renașterii. În limba greacă a fost propăvăduit creștinusmul, a fost scris Noul Testament, au fost create lucrările Părinților Bisericii.

Apariția limbii grecești antice

Greaca veche reprezintă partea greacă a grupului lingvistic indo-european, folosit din secolul al 9-lea î.Hr. până în secolul al 6-lea d.Hr. și în perioada elenistică cunoscută sub numele de «Koine».

Istoria limbii grecești antice este împărțită în șase perioade:

 1. Proto-Greacă;
 2. Miceniană;
 3. Postmiceniană;
 4. Arhaică;
 5. Clasică;
 6. Elenistică.

Etapa proto-greacă reprezintă nașterea vorbirii din secolele 25-17 î.Hr. Conform unei versiuni, a apărut în timpul migrației străinilor pe teritoriul Greciei. Potrivit alteia, triburile grupului proto-indo-european au invadat țara, creând un nou dialect.

Perioada miceniană s-a dezvoltat din secolele 16-11 î.Hr. și a lăsat în urmă multe monumente scrise. Cele mai multe dintre ele au fost conservate sub formă de tăblițe de lut pe insula Creta. Pentru prima dată a fost posibil să le descifreze în anii 1950.

Perioada post-miceniană a devenit o etapă de tranziție a secolelor 11-9 î.Hr., care a dus la nașterea erei arhaice și a apariției unor schimbări fonetice în structura limbii.

Perioada arhaică este perioada de glorie a scrierii elene. Din secolele 9-6 î.Hr., poezia a fost forma predominantă a literaturii, alături de genurile versurilor și tragediei. În această perioadă, au fost create marile lucrări ale lui Homer. De asemenea, au apărut scrieri sub formă de bijuterii din ceramică, legi compilate, liste de funcționari, anunțuri publice.

Perioada clasică este baza pentru dialectele aparținând triburilor grecești: eolian, ionian și dorian. Limba elenilor din secolele 5-4 î.Hr. se reflectă în lucrările lui Platon și Xenofon, în lucrările lui Sofocle și este considerată de oamenii de știință din Alexandria antică ca fiind canonică.

Perioada elenistică din secolul al 3-lea î.Hr. până în secolul al 6-lea d.Hr. a marcat separarea limbii vorbite de cea scrisă, reducând domeniile de utilizare a dialectelor. În acest moment, s-au creat scripturi ortodoxe, s-au schimbat fonetica și morfologia și a avut loc un progres în artă. Această perioadă a marcat începutul limbii grecești actuale, forma sa fiind acum folosită în multe surse științifice.

Soiuri de greacă antică

Greaca veche include multe grupuri. În plus față de principalele specii tribale, a existat și un dialect montan și cipriot, despre care s-au păstrat puține informații.

Istoricii disting o clasificare standard a dialectelor în funcție de locul de distribuție:

 • Occidentale (Nord-Vest și Doria);
 • Ionice (dialectul Ioniei, dialectul Euboei, dialectul Cicladelor, attic;
 • Eoliane (Egee, Tesalia, Beoția);
 • Arcado-cipriote (arcadiană, cipriotă;
 • Pamfilian.

În plus, limba elenă are o formă literară specială – dialectul homeric, folosit în epopei și operele «Odiseea» și «Iliada». Particularitatea acestui dialect constă în pronunție și gramatică.

Notă. Limba macedoneană era înrudită cu limba greacă veche și ar fi putut fi unul dintre dialectele sale. Astfel, tableta cu blestemul de la Pella este o dovadă a acestei legături și a apartenenței macedoneanului la grupul grec doric.

Scrierea limbii grecești antice

Alfabetul grecilor a fost format până la sfârșitul secolului al V-lea î.Hr. și a constat din 24 de simboluri. În perioada elenistică, suprascrieri au fost folosite pentru a indica aspirația și accentul. De asemenea, au apărut și spații între cuvinte și punctuație.

Un fapt interesant este că înregistrările au fost păstrate și citite într-un mod haotic – de la dreapta la stânga și invers. Această metodă se numește «bustrofedon». Ortografia a alternat de la o rând la altul, dar mai târziu a apărut un stil clasic de la stânga la dreapta, care a fost adoptat în alte zone ale Europei.

Dezvoltarea limbii în zilele noastre

Astăzi, studiul limbii grecești antice în același timp cu latina face parte din curricula institutelor umanitare și din fenomenul literaturii actuale: poezii de Jan Křesadlo, o traducere de saga despre Harry Potter, o carte despre Asterix, reviste de rutină cu puzzle-uri de cuvinte încrucișate.

Limba este folosită în companiile grecești care doresc să sublinieze respectul lor pentru istoria țării. Este vorbită într-o comunitate închisă din Turcia – acolo ea este cea mai autentică dintre toate dialectele rămase.

Limba greacă antică este, de asemenea, implicată în formarea cuvintelor a multor termeni de limbi europene și chiar slavone vechi. Folos, căpcăun, paranghelie sunt cuvinte care au apărut pe baza limbii grecești antice.

Rolul dialectului elen în istoria lumii este enorm. Lăsând o amprentă asupra tuturor sferelor vieții, limba greacă antică a avut o mare contribuție la literatură și artă. După cum spunea L. Blaga: «Limba este întâiul mare poem al unui popor.»