Alfabetul englez

Aici este postat alfabetul limbii engleze cu pronunția audio a literelor în limba română pentru începătorii, care vor să învețe engleză. Pe această pagină veți învăța nu numai toate literele alfabetului englezesc cu transcrierea lor, ci și cum să le scrieți și să le pronunțați corect. Materialele postate aici sunt potrivite nu numai pentru copii, ci și pentru adulții, care au decis să înceapă să învețe această limbă.

Pe ilustrația de mai jos sunt prezentate toate literele majuscule ale alfabetului englez:

Alfabetul englez

Lecțiile audio despre învățarea alfabetului englez prezentate aici pot fi ascultate online și descărcate gratuit și fără înregistrare în format mp3. Descărcarea are loc printr-un link direct de pe serverul meu, adică nu se efectuează prin torrent sau Google Drive.

Atenţie! Dacă ați venit pe site după fișiere audio ale literelor alfabetului englezesc, acestea se află în partea de jos a paginii.

Toate literele alfabetului englezesc

Alfabetul englezesc complet a fost format în secolul al XVII-lea. Astăzi arată astfel:

LiteraTranscrierePronunția
A a[ ei ]ei
B b[ bi: ]bi
C c[ si: ]si
D d[ di: ]di
E e[ i: ]ei
F f[ ef ]ef
G g[ dʒi: ]gi
H h[ eitʃ ]ei-ci
I i[ ai ]ai
J j[ dʒei ]gei
K k[ kei ]chei
L l[ el ]el
M m[ em ]em
N n[ en ]en
O o[ ou ]ou
P p[ pi: ]pi
Q q[ kju: ]chiu
R r[ a: ] [ a:r ]a, ar
S s[ es ]es
T t[ ti: ]ti
U u[ ju: ]iu
V v[ vi: ]vi
W w[ `dʌbl `ju: ]dable-iu
X x[ eks ]ecs
Y y[ wai ]uai
Z z[ zed ] [ zi: ]zed, zi

Alfabetul limbii engleze moderne are 26 de litere și se bazează pe alfabetul latin.

6 litere pot indica sunete vocale (monoftongi și diftongi, independent sau ca parte a digrafelor): «A», «E», «I», «O», «U», «Y».

21 de litere pot reprezenta sunete consonante: «B», «C», «D», «F», «G», «H», «J», «K», «L», «M», «N», «P», «Q», «R», «S», «T», «V», «W», «X», «Y», «Z».

Litera»Y» poate desemna atât sunete consonante, cât și vocale.

Litera «W» în sine înseamnă un sunet consonant, dar este folosită și ca parte a digrafelor, care denotă sunete vocale. În pronunția britanică modernă același lucru este valabil și pentru litera «R».

În alfabetul englez există doar 5 litere vocale și în același timp există 20 de sunete vocale! De exemplu, literele Y și W pot suna ca vocale (try, my, cow, few). Una și aceeași literă poate fi citită în mai multe moduri, de exemplu, a în cuvinte cat [kæt], place [pleis], dark [daːk], air [ɛə].

Pronunția literelor alfabetului englez

Literele alfabetului sunt aranjate în ordinea corectă. Fisierele audio au fost inregistrate de un vorbitor nativ. Acordați o atenție deosebită modului de pronunțare corectă a tuturor sunetelor.

1.

Litera: A
Transcrierea: [ ei ]

Ascultarea și descărcarea fișierului cu pronunția corectă:


Descărcarea fișierului

2.

Litera: B
Transcrierea: [ bi: ]

Ascultarea și descărcarea fișierului cu pronunția corectă:


Descărcarea fișierului

3.

Litera: C
Transcrierea: [ si: ]

Ascultarea și descărcarea fișierului cu pronunția corectă:


Descărcarea fișierului

4.

Litera: D
Transcrierea: [ di: ]

Ascultarea și descărcarea fișierului cu pronunția corectă:


Descărcarea fișierului

5.

Litera: E
Transcrierea: [ i: ]

Ascultarea și descărcarea fișierului cu pronunția corectă:


Descărcarea fișierului

6.

Litera: F
Transcrierea: [ ef ]

Ascultarea și descărcarea fișierului cu pronunția corectă:


Descărcarea fișierului

7.

Litera: G
Transcrierea: [ dʒi: ]

Ascultarea și descărcarea fișierului cu pronunția corectă:


Descărcarea fișierului

8.

Litera: H
Transcrierea: [ eitʃ ]

Ascultarea și descărcarea fișierului cu pronunția corectă:


Descărcarea fișierului

9.

Litera: I
Transcrierea: [ ai ]

Ascultarea și descărcarea fișierului cu pronunția corectă:


Descărcarea fișierului

10.

Litera: J
Transcrierea: [ dʒei ]

Ascultarea și descărcarea fișierului cu pronunția corectă:


Descărcarea fișierului

11.

Litera: K
Transcrierea: [ kei ]

Ascultarea și descărcarea fișierului cu pronunția corectă:


Descărcarea fișierului

12.

Litera: L
Transcrierea: [ el ]

Ascultarea și descărcarea fișierului cu pronunția corectă:


Descărcarea fișierului

13.

Litera: M
Transcrierea: [ em ]

Ascultarea și descărcarea fișierului cu pronunția corectă:


Descărcarea fișierului

14.

Litera: N
Transcrierea: [ en ]

Ascultarea și descărcarea fișierului cu pronunția corectă:


Descărcarea fișierului

15.

Litera: O
Transcrierea: [ ou ]

Ascultarea și descărcarea fișierului cu pronunția corectă:


Descărcarea fișierului

16.

Litera: P
Transcrierea: [ pi: ]

Ascultarea și descărcarea fișierului cu pronunția corectă:


Descărcarea fișierului

17.

Litera: Q
Transcrierea: [ kju: ]

Ascultarea și descărcarea fișierului cu pronunția corectă:


Descărcarea fișierului

18.

Litera: R
Transcrierea: [ a: ] [ a:r ]

Ascultarea și descărcarea fișierului cu pronunția corectă:


Descărcarea fișierului

19.

Litera: S
Transcrierea: [ es ]

Ascultarea și descărcarea fișierului cu pronunția corectă:


Descărcarea fișierului

20.

Litera: T
Transcrierea: [ ti: ]

Ascultarea și descărcarea fișierului cu pronunția corectă:


Descărcarea fișierului

21.

Litera: U
Transcrierea: [ ju: ]

Ascultarea și descărcarea fișierului cu pronunția corectă:


Descărcarea fișierului

22.

Litera: V
Transcrierea: [ vi: ]

Ascultarea și descărcarea fișierului cu pronunția corectă:


Descărcarea fișierului

23.

Litera: W
Transcrierea: [ `dʌbl `ju: ]

Ascultarea și descărcarea fișierului cu pronunția corectă:


Descărcarea fișierului

24.

Litera: X
Transcrierea: [ eks ]

Ascultarea și descărcarea fișierului cu pronunția corectă:


Descărcarea fișierului

25.

Litera: Y
Transcrierea: [ wai ]

Ascultarea și descărcarea fișierului cu pronunția corectă:


Descărcarea fișierului

26.

Litera: Z
Transcrierea: [ zed ] [ zi: ]

Ascultarea și descărcarea fișierului cu pronunția corectă:


Descărcarea fișierului