Angielski alfabet

Oto alfabet angielski z audio wymową liter w języku polskim dla początkujących do nauki języka angielskiego. Na tej stronie dowiesz się nie tylko wszystkich liter alfabetu angielskiego z transkrypcją, ale także jak je poprawnie pisać i wymawiać. Zamieszczone tutaj materiały są odpowiednie nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych, którzy zdecydują się rozpocząć naukę tego języka.

Poniższa ilustracja przedstawia wszystkie litery alfabetu angielskiego:

Angielski alfabet

Prezentowane tutaj lekcje audio do nauki alfabetu angielskiego można odsłuchać online i pobrać bezpłatnie i bez rejestracji w formacie mp3. Pobieranie odbywa się przez bezpośredni link z mojego serwera, tj. odbywa się bez torrenta.

Wszystkie litery alfabetu angielskiego

W pełni angielski alfabet powstał w 17 wieku. Dziś wygląda to tak:

LiteraTranskrypcjaWymowa
A a[ ei ]ej
B b[ bi: ]bi
C c[ si: ]si
D d[ di: ]di
E e[ i: ]i
F f[ ef ]ef
G g[ dʒi: ]dżi
H h[ eitʃ ]ejcz
I i[ ai ]aj
J j[ dʒei ]dżej
K k[ kei ]kej
L l[ el ]el
M m[ em ]em
N n[ en ]en
O o[ ou ]оu
P p[ pi: ]pi
Q q[ kju: ]kju
R r[ a: ] [ a:r ]ar
S s[ es ]es
T t[ ti: ]ti
U u[ ju: ]ju
V v[ vi: ]wi
W w[ `dʌbl `ju: ]dablju
X x[ eks ]eks
Y y[ wai ]uaj
Z z[ zed ] [ zi: ]zed, zi

Współczesny alfabet angielski składa się z 26 liter i jest oparty na alfabecie łacińskim.

6 liter może oznaczać samogłoski (monoftongi i dyftongi, samodzielnie lub jako część dwuznaczników): „A”, „E”, „I”, „O”, „U”, „Y”.

21 liter może reprezentować dźwięki spółgłoskowe: „B”, „C”, „D”, „F”, „G”, „H”, „J”, „K”, „L”, „M”, „N”, „P”, „Q”, „R”, „S”, „T”, „V”, „W”, „X”, „Y”, „Z”.

Litera „Y” może reprezentować zarówno spółgłoski, jak i samogłoski.

Sama litera „W” jest spółgłoską, ale jest również używana w dwuznakach dla samogłosek. We współczesnej wymowie brytyjskiej to samo dotyczy litery „R”.

W alfabecie angielskim jest tylko 5 liter samogłosek, a jednocześnie jest aż 20 samogłosek! Na przykład litery Y i W mogą brzmieć jak samogłoski (spróbuj, moja, krowa, kilka). Tę samą literę można odczytać kilkoma metodami, na przykład a w słowach cat [kæt], place [pleis], dark [daːk], air [ɛə].

Wymowa liter angielskich

Litery alfabetu są we właściwej kolejności. Pliki audio są nagrywane przez native speakera. Zwróć szczególną uwagę na poprawną wymowę wszystkich dźwięków.

1.

Litera: A
Transkrypcja: [ ei ]

Słuchanie i pobranie pliku z poprawną wymową:


Pobieranie pliku

2.

Litera: B
Transkrypcja: [ bi: ]

Słuchanie i pobranie pliku z poprawną wymową:


Pobieranie pliku

3.

Litera: C
Transkrypcja: [ si: ]

Słuchanie i pobranie pliku z poprawną wymową:


Pobieranie pliku

4.

Litera: D
Transkrypcja: [ di: ]

Słuchanie i pobranie pliku z poprawną wymową:


Pobieranie pliku

5.

Litera: E
Transkrypcja: [ i: ]

Słuchanie i pobranie pliku z poprawną wymową:


Pobieranie pliku

6.

Litera: F
Transkrypcja: [ ef ]

Słuchanie i pobranie pliku z poprawną wymową:


Pobieranie pliku

7.

Litera: G
Transkrypcja: [ dʒi: ]

Słuchanie i pobranie pliku z poprawną wymową:


Pobieranie pliku

8.

Litera: H
Transkrypcja: [ eitʃ ]

Słuchanie i pobranie pliku z poprawną wymową:


Pobieranie pliku

9.

Litera: I
Transkrypcja: [ ai ]

Słuchanie i pobranie pliku z poprawną wymową:


Pobieranie pliku

10.

Litera: J
Transkrypcja: [ dʒei ]

Słuchanie i pobranie pliku z poprawną wymową:


Pobieranie pliku

11.

Litera: K
Transkrypcja: [ kei ]

Słuchanie i pobranie pliku z poprawną wymową:


Pobieranie pliku

12.

Litera: L
Transkrypcja: [ el ]

Słuchanie i pobranie pliku z poprawną wymową:


Pobieranie pliku

13.

Litera: M
Transkrypcja: [ em ]

Słuchanie i pobranie pliku z poprawną wymową:


Pobieranie pliku

14.

Litera: N
Transkrypcja: [ en ]

Słuchanie i pobranie pliku z poprawną wymową:


Pobieranie pliku

15.

Litera: O
Transkrypcja: [ ou ]

Słuchanie i pobranie pliku z poprawną wymową:


Pobieranie pliku

16.

Litera: P
Transkrypcja: [ pi: ]

Słuchanie i pobranie pliku z poprawną wymową:


Pobieranie pliku

17.

Litera: Q
Transkrypcja: [ kju: ]

Słuchanie i pobranie pliku z poprawną wymową:


Pobieranie pliku

18.

Litera: R
Transkrypcja: [ a: ] [ a:r ]

Słuchanie i pobranie pliku z poprawną wymową:


Pobieranie pliku

19.

Litera: S
Transkrypcja: [ es ]

Słuchanie i pobranie pliku z poprawną wymową:


Pobieranie pliku

20.

Litera: T
Transkrypcja: [ ti: ]

Słuchanie i pobranie pliku z poprawną wymową:


Pobieranie pliku

21.

Litera: U
Transkrypcja: [ ju: ]

Słuchanie i pobranie pliku z poprawną wymową:


Pobieranie pliku

22.

Litera: V
Transkrypcja: [ vi: ]

Słuchanie i pobranie pliku z poprawną wymową:


Pobieranie pliku

23.

Litera: W
Transkrypcja: [ `dʌbl `ju: ]

Słuchanie i pobranie pliku z poprawną wymową:


Pobieranie pliku

24.

Litera: X
Transkrypcja: [ eks ]

Słuchanie i pobranie pliku z poprawną wymową:


Pobieranie pliku

25.

Litera: Y
Transkrypcja: [ wai ]

Słuchanie i pobranie pliku z poprawną wymową:


Pobieranie pliku

26.

Litera: Z
Transkrypcja: [ zed ] [ zi: ]

Słuchanie i pobranie pliku z poprawną wymową:


Pobieranie pliku